eŞirket Kullanım Şartları

eŞirket’e Hoş Geldiniz

Hizmetlerimizi kullandığınız için teşekkür ederiz. Hizmetler Merkez mahallesi, Hasat sokak, no 52/1, Şişli İstanbul adresinde mukim, DD Dİjital Dönüşüm Ticaret Limited Şirketi ("eŞirket") tarafından iş ortakları vasıtası ile sağlanmaktadır.

Hizmetlerimizi kullanarak bu şartları kabul etmiş olursunuz. Lütfen dikkatlice okuyunuz.

İş ortaklarımız aracılığı ile bir çok hizmet sağlamaktayız. Bu nedenle ek şartlar veya gereksinimler uygulanabilir. İlgili hizmetler için ek koşullar sunulabilir ve bu ek koşullar bu hizmetleri kullandığınız takdirde bizimle yaptığınız sözleşmenin bir parçası haline gelir.

Kullanıcı Sözleşmesi

eŞirket, vergi mükellefi ve/veya vergi mükellefi olmak isteyen müşterilerine, işletme yönetimi sırasında ihtiyaç duyabilecekleri hizmetleri tek bir çatı altında bulabilecekleri, müşteri odaklı dijital şirket yönetim platformunu kullandırmayı amaçlamaktadır. Bu Kullanım Koşulları (Sözleşme) Merkez Mh. Hasat Sk. No:52/1 Şişli – İstanbul adresinde faaliyet gösteren DD Dİjital Dönüşüm Ticaret Limited Şirketi (eŞirket) ile Platform’da sunulan hizmetlerden yararlanan veya Platform’u ziyaret eden / erişim sağlayan Kullanıcı(lar) arasında, Kullanıcı(lar)’ın eŞirket tarafından sağlanan Hizmetler’den yararlanmasına ilişkin koşulların belirlenmesi için hazırlanmıştır.
Kullanıcı(lar), Platform’a, Hizmetler’den yararlanıp yararlanmadığına bakılmaksızın, üye olarak/ziyaret ederek/erişim sağlayarak bu Sözleşme’de yer verilen tüm hüküm ve koşulları okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini elektronik ortamda onayladığını kabul ve beyan eder.

Bu Sözleşme, hizmetler sunulurken veya hizmetler sunulmasa dahi Platform kullanılırken herhangi bir durumda uyulması gereken şart ve koşullar başta olmak üzere Kullanıcı(lar)’la eŞirket arasında Platform’un kullanılması amacıyla hazırlanan diğer metinlerde olmayan hususların düzenlenmesi amacıyla oluşturulmuştur. Bu Sözleşme’de eŞirket ve Kullanıcı tek tek “Taraf”, birlikte “Taraflar” olarak anılacaklardır.

1- TARAFLAR

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi (“Sözleşme”), DD Dİjital Dönüşüm Ticaret Limited Şirketi (“eŞirket”) ile www.esirket.com adresinde yer alan siteye (“Platform”) kullanıcı (“Kullanıcı(lar)”) olarak kaydolan kişi arasında akdedilmektedir. Sözleşme, Kullanıcı tarafından elektronik ortamda kabulü ile birlikte yürürlüğe girecek olup; taraflarca Sözleşme’de belirtilen usuller doğrultusunda sona erdirilmediği sürece yürürlükte kalmaya devam edecektir.

2- TANIMLAR

Bu Sözleşmede;

• Site: eŞirket’in sahibi olduğu, www.esirket.com veya eŞirket tarafından başka bir alan adı altında faaliyet gösteren internet sitesini,

• Platform: www.esirket.com sitesine üye olunmak suretiyle kullanılabilecek olan şirket yönetim panelini

• İşbirliği Sözleşmesi: Sanal Ofis , e-imza, muhasebe yazılımı ve Mali Müşavirler ve diğer iş ortakları ile eŞirket arasında akdedilmiş olan, eŞirket’in müşterilerine sağladığı Hizmetler’e aracılık etmesine ilişkin koşulları düzenleyen sözleşmeyi,

• İş Ortakları: Platform üzerinden Kullanıcı(lar)a hizmet vermeleri için eŞirket ile işbirliği Sözleşmesi imzalamış 3. Kişi olarak olarak hizmet sağlayan bireysel ve tüzel kişileri,

• Hizmet(ler): Platform’da belirtilen hizmetlerin tamamını,

• Kullanıcı(lar): Platform’a erişim sağlayan veya Hizmetler’den yararlanan bireysel veya tüzel kişileri,

• Çalışanlar: Platform’a erişim sağlayan veya Hizmetler’den yararlanan bireysel veya tüzel kişilerin personeli, yetkilisi, ücretli/ücretsiz danışmanını,

• Gizlilik Politikası ve Aydınlatma Metni: Platform’da bulunan ve Kullanıcılar’ın onayladığı, Kullanıcılar’ın verilerinin ne şekilde ve ne amaçla işlendiğinin ve gizlilik politikalarının detaylandırıldığı metni,

• Gib: T.C. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nı,

• Muhasebe Hizmeti: 3568 sayılı Kanun kapsamında iş sahiplerine/vergi yükümlülerine sunulan ve Muhasebe Hizmetleri Sözleşmesi’nde detaylandırılan ve sınırlandırılan hizmetleri,

• Muhasebe Hizmet Sözleşmesi: 3568 sayılı Kanun uyarınca Muhasebe Hizmetleri sunmaya yetkili eŞirket iş ortakları ile Müşteri arasında akdedilen ve Muhasebe Hizmetleri’ne ilişkin hüküm ve koşulların düzenlendiği sözleşmeyi,

• Ön Muhasebe Programı: eŞirket tarafından veya iş ortakları tarafından sağlanan muhasebe programı hizmetini,

• Yetkili Kullanıcı: Platform ve Ön Muhasebe Programı üzerinde Muhasebe Hizmetleri Sözleşmesi’nin tarafı olan iş ortakları tarafından verilecek hizmetler kapsamında tanımlanan iş ortaklarını,

İfade eder.

3- SÖZLEŞMENİN AMACI ve KONUSU

İşbu Sözleşme, kullanıcı(lar) tarafından, platform üzerinden erişilen hizmetlerden faydalanılmasına ve kullanıcı(lar) tarafından platform’a yüklenen verilere ilişkin koşul ve şartlar ile ilgili tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi amacıyla akdedilmektedir.

Kullanıcı(lar) tarafından, Platform üzerinden erişilen hizmetlerin eŞirket tarafından Kullanıcı(lar)’a sağlanması ve/veya sağlanmasına aracılık edilmesi karşılığında Kullanıcı(lar)’ın ilgili ücretleri ödemesine ilişkin koşullar ve Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerini düzenlemektedir.

4- TARAFLARIN HAK ve YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1-Kullanıcı, şirket tarafından talep edilen bilgileri tam, doğru ve güncel bir şekilde sağlayarak işbu sözleşmeyi onaylaması gerektiğini bildiğini beyan eder.

4.2-Kullanıcı statüsünün tesisi sırasında sağlanan bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde, söz konusu bilgileri derhal güncelleyecektir.

4.3-Bu bilgilerin eksik olması, gerçeğe aykırı olarak verilmesi veya güncel olmaması nedeniyle site ya da uygulamaya erişim sağlanamamasından ve bunlardan faydalanılamamasından şirket sorumlu tutulamaz.

4.4-Kullanıcı, 18 yaşını doldurmuş olduğunu ve işbu Sözleşme’yi akdetmek için gereken yasal ehliyete sahip bulunduğunu beyan eder.

4.5-Şirket herhangi bir gerekçe göstermeksizin, tamamen kendi iradesine tabi olarak Kullanıcı hesabının açılmasını reddetme hakkı saklıdır.

4.6-Kullanıcı tarafından Platform’a erişim e-posta adresi ve şifresi kullanılarak gerçekleştirilecektir.

4.7-Kullanıcı şifrelerinin gizliliğinin ve güvenliğinin korunmasından kullanıcı sorumlu olacak olup site üzerinden söz konusu bilgilerin kullanımı ile gerçekleştirilen her türlü faaliyetin kullanıcı tarafından gerçekleştirildiği kabul edilecek, bu faaliyetlerden doğan her türlü yasal ve cezai sorumluluk kullanıcıya ait olacaktır.

4.8-Kullanıcı, şifresinin yetkisiz kullanımı veya güvenliğin başka şekilde ihlalinden haberdar olduğunda bu durumu derhal şirkete bildirecektir.

4.9-Kullanıcı, uygulamayı yalnızca yasalara uygun faaliyetleri için kullanacağını, işbu sözleşme, ekleri, yürürlükteki mevzuat ve uygulamaya ilişkin olarak sitede öngörülen diğer hüküm ve koşullara uygun davranacağını kabul ve taahhüt eder.

4.10-Kullanıcının paylaşmış olduğu tüm içerik kullanıcının mülkiyetinde olup bu paylaşımların hukuka uygun olduğunu kabul etmiş sayılır ve tüm yasal sorumlulukları kullanıcıya aittir. Kullanıcı hiçbir durumda faturaların ödenmesi, tahsilâtın yapılması, finansal işlemler ve vergi bildirimi ve benzeri finansal işlemlerle ilişkin olarak Şirketi sorumlu tutamaz. Kullanıcı, Şirketin finansal düzenlemeler başta olmak üzere, yürürlükteki mevzuattan kaynaklanabilecek değişikliklerden dolayı yaşanabilecek veri ve içerik kaybından dolayı meydana gelebilecek zararlardan sorumlu olmadığını kabul eder

4.11-Kullanıcı, Şirket’in ve/veya uygulama’nın üçüncü kişiler tarafından barındırılıyor olması halinde bu üçüncü kişilerin bilgisayar ve ağ sistemlerinin güvenlik ve bütünlüğünü tehlikeye düşürecek faaliyetlerde bulunmayacağını, kendisine verilen yetkinin dışında yetkisiz erişim yapmayacağı ve böyle bir girişimde bulunmayacağını kabul eder.

4.12-Kullanıcının üzerinde kullanma hakkı olmayan telif hakkıyla korunan veya ticari sır niteliğinde olan içerikler ve diğer materyaller de dahil olmak üzere aktarmayacağını ve yüklemeyeceğini, hizmetlerin sunulmasında veya site’nin çalışmasında kullanılan bilgisayar programlarını olağan kullanım için mutlak olarak gerekli olmadığı sürece değiştirmeyeceğini, kopyalamayacağını, uyarlamayacağını, çoğaltmayacağını, kaynak kodu oluşturmayacağını yahut tersine mühendislik işlemleri yapmayacağını kabul ve taahhüt eder.

4.13-Kullanıcı, platform’a yüklenen içeriklerin asıllarını saklayacaktır. Şirket, veri kaybını önlemek için gerekli politika ve usullere uymakla beraber, içerik’in kaybının söz konusu olmayacağına dair garanti vermemektedir. eŞirket, nasıl ortaya çıktığına bakılmaksızın içerik kaybından sorumlu değildir.

4.14-Şirket, Kullanıcı tarafından kendisi ile paylaşılan bilgi ve verileri işbu sözleşmeye ek niteliğinde olan “Gizlilik Politikası” kapsamında saklayacak ve kullanacaktır. Kullanıcı, Şirket’in yürürlükteki mevzuat dayanarak yetkili makamlardan talep gelmesi halinde kullanıcının kendisinde bulunan bilgilerini ilgili yetkili makamlarla paylaşabileceğini kabul eder. Bunun dışında kullanıcıya ve kullanıcı tarafından site üzerinden gerçekleştirilen işlemlere ait bilgiler kullanıcının güvenliği, eŞirket’in yükümlülüklerini ifa ve bazı istatistikî değerlendirmeler için kullanılabilecektir. eŞirket ayrıca, fatura gönderme, ödeme bilgisi paylaşma gibi talep edilen hizmetleri sağlamak için kullanıcı bilgileri’ni diğer iş ortaklarıyla paylaşma hakkına sahiptir. eŞirket, kullanıcının söz konusu kullanım ve işlem bilgilerini performans değerlendirmeleri, Şirket’in ve iş ortaklarının pazarlama kampanyaları, yıllık raporlar ve benzeri işlemler için bunlar için gerekli olan süre boyunca söz konusu verilerin anonim hale getirilmesini takiben kullanabilecektir. Kullanıcı, bilgilerin Şirket veya üçüncü kişiler tarafından Türkiye’de veya yurt dışında bulunan veri merkezlerinde saklanabileceğini kabul eder.

4.15-Kullanıcıya Site üzerinden iletişim araçları (destek paneli ve sohbet araçları, mail gibi ) sağlanması durumunda Kullanıcı bu iletişim araçlarını yalnızca hukuka uygun amaçlar çerçevesinde kullanacağını beyan ve taahhüt eder.

4.16-eŞirket, herhangi bir ön bildirimde bulunmaksızın işbu sözleşme ve eklerini revize etme hakkına sahiptir. Şirket bu hakkın kullanılmak isterse ilgili değişiklik kullanıcı tarafından sitenin bir sonraki kullanımı ile birlikte yürürlüğe girecektir. Kullanıcının söz konusu değişiklikleri kabul etmemesi halinde işbu sözleşmeyi aşağıda belirtilen şekilde feshetme hakkı saklıdır.

4.17-Kullanıcı, kullanıcı hesabını ve işbu sözleşme ile uygulama kullanımından doğan hak ve yükümlülüklerini herhangi bir şekilde üçüncü bir kişiye devir veya temlik edemez.

4.18-Kullanıcının işbu sözleşme ve uygulama kapsamında yer alan diğer koşul ve şartlar ile bu kapsamdaki beyan ve taahhütlerine aykırı davranması halinde şirket kullanıcının üyeliğini askıya alma veya sözleşmeyi aşağıda belirtilen şekilde feshederek kullanıcı statüsünü bu şekilde sona erdirme hakkına sahip olacaktır. Böyle bir durumda şirketin söz konusu aykırılıktan doğan zararlarının kullanıcıdan talep hakkı saklıdır.

4.19- eŞirket, Sözleşme’nin onaylanması ardından yapılacak değerlendirme sonucu Kullanıcı(lar)’ın onayladığı Sözleşme’yi hukuki gerekçelerle veya gerekçe göstermeksizin reddetme hakkına sahiptir. Bu kapsamda, Kullanıcı(lar)’ın Site üzerinden Sözleşme’yi onaylaması ilgili mevzuat kapsamında “öneri/icap” olarak kabul edilir. Sözleşme’nin yürürlük ve hüküm doğurmaya başlaması eŞirket'in aktif bir davranışı veya Sözleşme’nin kurulduğu gösterir zımni bildirimleri dikkate alınır.

4.20- eŞirket tarafından Kullanıcı(lar)’a sunulacak veya sunulmasına aracılık edilecek Ürün ve Hizmetler, bu madde de detaylandırılmıştır. Yeni eklenecek hizmetlerde bu madde güncellenerek kullanım şartları eklenecek ve platform üzerinden Kullanıcı(lar)’ın onayına sunulacaktır. eŞirket, Hizmetler’in kapsamı ve ücretlendirmeye ilişkin detayları ve değişiklikleri, Kullanıcı(lar)’ın e-mail adresine gerçekleştireceği bildirimle ya da Platform üzerinden ilan edebilir. Site’de yer alan Hizmetler’e ilişkin diğer düzenlemeler ve açıklamalar da bu Sözleşme dahilinde olup; Taraflar’ın uyması gereken hak ve yükümlülüklerdendir.

4.20.1 Dijital Dönüşüm Hizmetleri

· eŞirket, özel entegratör iş ortakları tarafından Kullanıcı(lar)’a e-fatura, e-arşiv fatura ve e-defter hizmetlerinin sunulmasını sağlar.

· e-fatura, e-arşiv veya e-defter hizmetlerinden yalnızca bir veya birkaçının kullanımı söz konusu olabilir. Kullanıcı(lar), kullanmadığı hizmetlere ilişkin, sadece bu Sözleşme’de yer alması sebebiyle eŞirket’den herhangi bir hak veya talepte bulunamaz.

· eŞirket, Dijital Dönüşüm Hizmetleri’ni Gelir İdaresi Başkanlığı nezdinde özel entegratör olan iş ortakları aracılığı ile sağlar. Bu kapsamda söz konusu Dijital Dönüşüm Hizmetleri özel entegratör iş ortakları tarafından sunulacak olup; eŞirket bu iş ortakları adına Müşteri’yle sözleşmeler akdedilmesine aracılık etmeye yetkilidir. Her şartta ilgili mevzuatın izin verdiği kapsamda Dijital Dönüşüm Hizmetleri’nin ifa edilebilmesi için iş ortakları, alt yükleniciler ve/veya ilgili üçüncü kişilerle birlikte çalışılabilir veya bazı hizmetleri bunlara gördürülebilir.

4.20.2 Ofis Tahsis Hizmeti

· eŞirket, Kullanıcı(lar)’ın ticari faaliyetini sürdürebilmesi amacıyla, adres temini hizmetini ilgili adresi kiraya vermeye yetkili üçüncü kişi iş ortakları vasıtasıyla yürütür.

· Sanal Ofis hizmet paketinin satın alınması Kullanıcı(lar) tarafından eŞirket’e iletilen talep kabul edilir. eŞirket kullanıcı(lar)’ın talebini iş ortağına iletir. Ofis Tahsis hizmeti; Kullanıcı(lar) ile ilgili üçüncü kişi iş ortağı arasında akdedilen Ofis Tahsis Sözleşmesi’nde detaylandırılmıştır.

· eŞirket Ofis Tahsis Sözleşmesinin herhangi bir şekilde tarafı olmayıp; işbu sözleşme Müşteri ile iş ortağı arasında akdedilir.

4.20.3 Muhasebe Hizmeti

· eŞirket, 3568 sayılı Kanun uyarınca bu hizmetleri sunmaya yetkili üçüncü kişi iş ortaklarının Kullanıcı(lar)’a Muhasebe Hizmeti sunmasına aracılık eder. İşbu Muhasebe Hizmeti, Kullanıcı(lar) ile ilgili üçüncü kişi iş ortağı arasında akdedilen Muhasebe Hizmet Sözleşmesi’nde detaylandırılmıştır.

· eŞirket, Muhasebe Hizmet Sözleşmesi’nin herhangi bir şekilde tarafı olmayıp; işbu sözleşme Kullanıcı(lar) ile iş ortağı arasında akdedilir. Dolayısı ile, Muhasebe Hizmeti Sözleşmesi’ndeki hak ve yükümlülüklerin herhangi bir şekilde ihlal edilmesi, Muhasebe Hizmetli’nin eksik, hatalı ifa edilmesi gibi doğrudan Muhasebe Hizmeti Sözleşmesi’ne ilişkin hususlarda eŞirket muhatap kabul edilemez ve eŞirket’den herhangi bir hak talep edilemez

4.20.4 Elektronik İmza Hizmeti

· eŞirket, yetkilendirilmiş elektronik sertifika iş ortakları tarafından Kullanıcı(lar)’a e-İmza Hizmetleri’nin sunulmasına aracılık eder. e-İmza Hizmetleri Kullanıcı(lar) ile ilgili elektronik sertifika eŞirket iş ortağı arasında akdedilen sözleşmeler ve taahhütnamelerde detaylandırılmıştır.

· eŞirket, e-İmza Hizmetleri’ne ilişkin sözleşmelerin herhangi bir şekilde tarafı olmayıp, sadece e-İmza Hizmetleri’nin Kullanıcı(lar)’a sunulabilmesi için aracılık etmektedir. Bu sebeple, e-İmza Hizmetleri’ne ilişkin sözleşmelerdeki hak ve yükümlülüklerin herhangi bir şekilde ihlal edilmesi, yahut eksik, ayıplı ifa edilmesi gibi doğrudan e-İmza Hizmetleri sözleşmelerine ve ilgili mevzuata ilişkin hususlarda eŞirket muhatap kabul edilemez ve eŞirket’den herhangi bir hak talep edilemez.

· eŞirket, kuruluş işlemi başlatan Kullanıcı(lar)'a ücretsiz olarak e-İmza gönderimini sağlayacaktır. e-İmza satın alma bedeli Kullanıcı(lar) adına eŞirket tarafından yetkilendirilmiş elektronik sertifika iş ortakları hesabına ödeyecektir. Kullanıcı(lar) şirket kuruluş tarihini takip eden 3 ay içerisinde eŞirket platformunu kullanmaktan haklı/haksız ayrımı gözetmeksizin herhangi bir nedenle vazgeçerse 219 TL olan e-İmza tutarını eŞirket'e ödemekle yükümlüdür.

4.20.5 Evrak Alım ve Teslim Hizmeti

eŞirket, Ofis Tahis Hizmeti, Muhasebe Hizmeti, e-imza hizmeti sağlanması sırasında iş ortaklarının fiziken erişmesi ve incelemesi gereken fatura, masraf belgeleri ve fişler gibi muhasebesel evrakların, sözleşmelerin, kimlik doğrulaması işlemlerinin sağlanması amacıyla üçüncü kişi kurye/kargo şirketi iş ortaklarıyla gerçekleştirdiği iş birliği kapsamında, Müşteri’den teslim alınarak iş ortağına teslim edilebilmesini sağlayacaktır.

Kullanıcı(lar) ilgili evrakları kurye/kargo şirketine eksiksiz ve herhangi bir kayıp veya zarara mahal vermeyecek şekilde muhafaza edilmiş halde teslim edecektir. Bu evrakın Kullanıcı(lar) ‘dan teslim alınması, iş ortağına teslim edilmesi ve iş ortağından tekrar teslim alınarak Kullanıcı(lar)’a geri teslim edilmesi süreçlerindeki herhangi bir kayıp ve/veya zarardan eŞirket sorumlu tutulamaz.

5- FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

5.1 Platform içerisindeki görsel ve tasarımlar, yazılar, logolar, grafikler de dahil olmak üzere eŞirket’e ait sistemler ve Platform’un tüm mali, manevi ve ticari hakları eŞirket’e aittir. eŞirket, Kullanıcı(lar)’a Platform üzerinde Sözleşme süresi ile sınırlı, münhasır olmayan ve devredilemez bir kullanım hakkı (basit ruhsat) vermeyi kabul etmekte olup Kullanıcı(lar)’a tanınan bu sınırlı kullanım hakkı eŞirket’e karşı, eŞirket’in başkalarına lisans verme hakkı başta olmak üzere diğer tüm haklarını serbestçe kullanmasını sınırlayacak şekilde yorumlanamaz.

5.2 Kullanıcı(lar), Platform’u yalnızca işbu Sözleşme’de belirtilen kapsamda kullanacak olup, bu hakkı ödünç veremez, temin ettiği lisans kapsamında Çalışanlar’a sunmak dışında kiralama gibi bedelli veya bedelsiz, hiçbir şekilde üçüncü şahısların (kişi, kurum, kuruluş şirket vb.) yararına sunamaz, kullandıramaz. Bu kapsamda eŞirket tarafından Platform kapsamında kullanılan bilgi, içerik ve/veya yazılımın kopyalanması, çoğaltılması ve/veya işbu Sözleşme kapsamında belirlenen faydalanmanın ötesinde kullanılması, dağıtılması, işlenmesi kesinlikle yasaktır. Ayrıca Kullanıcı(lar)’ın Platform veya eŞirket sistemlerinin güvenliğini tehdit edebilecek ve/veya Platform, eŞirket ve diğer kullanıcılara zarar verebilecek eylemlerde bulunması, Platform’un ve Platform’a ait diğer yazılımların çalışmasını veya diğer kullanıcıların Platform’dan faydalanmasını engelleyebilecek herhangi bir girişimde bulunması, bu sonuçları verecek şekilde sisteme veya Platform’a orantısız yük bindirmesi; Platform’un kaynak kodlarına veya eŞirket’in sistemlerine yetkisiz bir şekilde erişmesi, bu bilgileri kopyalaması, silmesi, değiştirmesi ya da bu yönde denemeler yapması; Platform’un çalışmasını engelleyecek yazılımlar kullanması, kullanmaya çalışması veya her türlü yazılım, donanım ve sunucuların çalışmasını aksatması, bozulmasına yol açması, tersine mühendislik yapması, saldırılar düzenlemesi, meşgul etmesi veya bunlara sair surette müdahale etmesi, eŞirket sunucularına erişim sağlamaya çalışılması kesinlikle yasaktır. Şirket, yukarıda anılan yöntemlerle yahut sair şekillerde eŞirket ve Platform ile rekabet etmeyeceğini, bu amaçla hareket eden üçüncü taraflara destek vermeyeceğini kabul eder. Kullanıcı(lar)ayrıca söz konusu yasaklara Çalışanlar’ın da uymasını sağlamakla yükümlü olup Çalışanlar’ın bu kapsamdaki her türlü aykırılığından müteselsilen sorumlu olacaktır.

6- ÖDEME ve ÜCRETLENDİRME KOŞULLARI

6.1 Kullanıcı(lar) platformdan yararlanabilmek için, www.esirket.com’da beyan edilen ücretleri yine www.esirket.com’da beyan edilen ödeme koşulları altında ve belirtilen araçlar vasıtası ile tam ve eksiksiz olarak ödemesi gerekir.

6.2 Üyelik dönemi boyunca Sözleşme’nin feshi de dâhil olmak üzere üyeliğin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde geri ödeme yapılmayacaktır.

6.3 Kullanıcı(lar) tarafından dönem bitiminden 7 ( yedi) gün öncesine kadar aksi talep edilmediği sürece her periyodun bitiminde kullanıcının üyeliği otomatik olarak yenilenecektir. Dönem vergisel dönemler olarak değerlendirilecektir.

6.4 eŞirket ve iş ortakları, Kullanıcı(lar) tarafından iletilen iletişim adresine kullanım ücretlerine ilişkin faturayı iletecektir. Tüm faturalar, kullanılan ve sağlanan hizmetlere ilişkin detayları içerecektir. Kullanıcı(lar), faturadaki ilgili tutarı fatura tarihini takip eden 7 (yedi) gün içinde ödeyecektir. İlgili ücretlere ilişkin vergi ve harçların ödenmesinden kullanıcı(lar) sorumludur.

6.5 Kullanıcı(lar) Hizmetler’in kesintisiz devam etmesi için önceki dönemlere ve ilgili döneme ilişkin fatura ödemelerini tam ve eksiksiz yapmakla yükümlüdür. Aksi halde eŞirket Hizmetler’i durdurma veya iş ortaklarından durdurulmasını talep etme hakkı saklıdır. Müşteri’nin tahsilat için tanımladığı karttan otomatik tahsilatın gerçekleştirilemediği gün ödemeler eksik yapılmış kabul edilecek olup; 7 gün ek süre tanınacaktır. Kullanıcı(lar)’ın ödemediği tutarlara ilişkin herhangi bir yasal takibe başvurulduğu anda, kendi yasal komisyon ücreti dışında Kullanıcı(lar)’dan faiz, söz konusu yasal yollar için harcanan/harcanacak avukatlık ücretleri ve diğer masraflar talep edilecektir.

6.6 eŞirket, Sözleşme’nin yenilendiği her yıl ve/veya 3. Kişiler vasıtasıyla sağlanan hizmetlerden kaynaklanan diğer durumlarda, Kullanıcı(lar)’a mail, sms ve platform üzerinden pop-up bilfirimleri yaparak bu bedelleri değiştirme hakkına sahiptir. Bedel değişikliklerinin uygulanabilmesi için Kullanıcı(lar)’ın onayı gerekmez. Kullanıcı(lar), Ürün ve Hizmetler’e ilişkin bir paket kullanmaktaysa bu paketinin tamamlanması ardından, Ürün ve Hizmetler’den aylık bedel ödeyerek yararlanıyorsa bedel değişikliğinin yapıldığı içinde bulunulan aydan sonraki ilk ücret tahsilatından itibaren (bu tahsilat dahil) bu değişen ücretlerle Hizmetler’den yararlanmaya devam edecektir.

Muhasebe Hizmetleri’nde yapılacak ücret değişikliklerine ilişkin husus Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından ilgili yılda geçerli olmak üzere yayınlanan asgari ücret tarifesindeki asgari bedellerden az olmayacaktır . Hizmetlerin ücretlendirmesi Gelir İdaresi Başkanlığı veya ilgili mercilerin yayınladığı asgari ücret tarifesi uyarınca her yıl veya ilgili mercinin uygun gördüğü başka bir zaman aralığında değişiklik gösterebilir. Muhasebe Hizmetleri için Müşteri’den tahsil edilen işbu ücret, Müşteri’den tahsil edilen aylık ücretin içinde olup şart ve koşulları iş ortağı ile yapılan sözleşme kapsamında değerlendirilecektir.

6.7 Kullanıcı(lar)’dan tahsil edilecek ödemeler, eŞirket’in birlikte çalıştığı ve ilgili mevzuat kapsamında izinli/ruhsatlı elektronik para ödeme kuruluşları veya bankalardan sağlanan sanal poslar aracılığı ile gerçekleştirilecek olup eŞirket Kullanıcı(lar)’ın kart ve şifre bilgilerini kendi altyapısında saklamaz.

7-SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI

7.1 eŞirket, Platform’u “Olduğu Gibi” sağlamakta olup Platform’un hatasız, kusursuz, kesintisiz, mükemmel olduğu veya Şirket’in kendine özel ihtiyaçlarını tamamen karşılayacağı şeklinde bir iddia veya taahhütte bulunmamaktadır.

eŞirket, Kullanıc(lar)’in

(i) Platform’u kullanması, kullanmaması ya da yanlış kullanması veya Sözleşme’de belirtilen taahhüt ve yükümlülüklerini yerine getirmemesi sebebiyle ortaya çıkacak doğrudan veya dolaylı zararlardan, her türlü kar kaybı, veri kaybı, iş kaybı, itibar kaybı, beklenen tasarrufun kaybı, işin kesintiye uğraması gibi her türlü maddi, manevi ve mali zararlardan, üçüncü bir tarafça yapılabilecek tazminat taleplerinden;

(ii) tüm donanım, sistem yazılımı/diğer yazılımlar ve ağ ilişkili işlevden ve bu nedenle ortaya çıkacak arızalardan;

(iii) iletişim ağı (network), internet bağlantısı, bağlantı hatalarından;

(iv) Platform üzerinde Kullanıcı(lar), Çalışanlar veya üçüncü kişiler tarafından gerçekleştirilecek her türlü değişiklik, güncelleme ve benzeri çalışmalardan;

(v) voltaj dalgalanmalarından, batarya ve elektrik kesilmelerinden, virüs bulaşmasından ve benzeri çevresel faktörlerden

doğacak zararlardan sorumlu değildir.

7.2 eŞirket, uygulanacak hukukun izin verdiği ölçüde, kar kaybı, şerefiye ve itibar kaybı dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın Platform’un kullanımı neticesinde meydana gelen hiçbir dolaylı, özel, arızi, cezai zarardan sorumlu olmayacaktır. Kullanıcı(lar) Platform kapsamında oluşturulan belgelerin, bunların içeriklerinin ve belgelerin oluşturulmasını takip eden süreçlerin ilgili mevzuata uygun olmasından, Kullanıcı(lar)’ın ve Çalışanlar’ın ilgili mevzuatta öngörülen yükümlülükleri yerine getirmesinden, Çalışanlar’ın ve üçüncü kişilerin oluşturulan belgeler ve Platform’un kullanımı ile ilişkili her türlü iddia ve taleplerinden münhasıran sorumlu olup bu kapsamda eŞirke’e herhangi bir iddia veya talep yöneltemeyecektir. eŞirket, işbu Sözleşme kapsamında ticari elverişlilik, belli bir amaca veya kullanıma uygunluk veya ihlalin söz konusu olmamasına ilişkin olarak açık veya zımni herhangi bir taahhütte bulunmamaktadır. eŞirket’in işbu Sözleşme kapsamında Kullanıcı(lar)nezdinde doğabilecek her türlü zarardan sorumluluğu her halükarda satın alınan paket için belirlenen aylık ücretin iki katı ile sınırlı olacaktır.

7.3 Kullanıcı(lar) ve Çalışanlar, Platform’da oluşturulan belgelerden ve bunların içeriklerinden, bu belgelerin ve Platform’un kullanımından münhasıran sorumludur. Şirket, belgeler, içerikler, hizmet, fikri mülkiyet ihlalleri ve Platform’un kullanımına ilişkin olarak Çalışanlar, üçüncü kişi ve kurumlar tarafından iletilebilecek her türlü iddia ve talepten (yargılama masrafları ve avukatlık ücretleri de dahil olmak üzere) eŞirket’i beri kıldığını kabul eder.

7.4 Kullanıcı(lar), Platform üzerinden sunulan içeriklere erişim ve bunların kalitesinin büyük ölçüde ilgili internet servis sağlayıcısından temin edilen hizmetin kalitesine dayandığını ve söz konusu hizmet kalitesinden kaynaklı sorunlarda eŞirket’in herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını, eŞirket’in Platform’un herhangi bir cihaz ya da web tarayıcı ile uyumlu olduğuna dair bir taahhütte

bulunmadığını, Platform’un işleyişinin kusurdan ari olmadığını ve zaman zaman teknik aksaklıklar veya erişim engelleriyle karşılaşabileceğini bildiğini kabul ve beyan eder.

8- SÖZLEŞME’NİN YÜRÜRLÜĞÜ ve FESHİ

8.1 İşbu Sözleşme Kullanıcı tarafından elektronik ortamda kabulü ile birlikte yürürlüğe girecek ve taraflardan herhangi biri tarafından aşağıda belirtilen şekilde feshedilmediği sürece yürürlükte kalacaktır.

8.2 Taraflardan herhangi biri, diğer tarafça bildirilen elektronik posta adresine 1 (bir) hafta önceden yapacağı yazılı bir bildirimle işbu sözleşme’yi dilediği zaman herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve tazminat ödemeksizin madde 7.5 kapsamında feshedebilecektir.

8.3 Taraflardan birinin işbu sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini tam ve gereği gibi yerine getirmemesi ve diğer tarafça yapılacak yazılı bildirime karşın söz konusu aykırılığın verilen süre içerisinde giderilmemesi halinde bu sözleşme bildirimi yapan tarafça feshedilebilecektir. Bahsi geçen aykırılığın Kullanıcı(lar) tarafından gerçekleştirilmesi halinde eŞirket aykırılık giderilene kadar Kullanıcı statüsünü askıya alma hakkına sahip olacaktır. Kullanıcının yürürlükteki mevzuatı ihlal etmesi halinde eŞirket Sözleşme’yi derhal geçerli olacak şekilde haklı nedenle feshedebilecektir.

8.4 Sözleşme’nin feshi tarafların fesih tarihine kadar doğmuş olan hak ve yükümlülüklerini ortadan kaldırmayacaktır. Sözleşme’nin feshi ile birlikte Kullanıcı(lar), içinde bulunulan aya ait olan tüm ücret ve masraflardan sorumlu olacaklardır.

8.5 Hizmetler’den toplu bir paket satın alarak yararlanan Kullanıcı(lar) için, Kullanıcı(lar)’ın bu Sözleşme’yi herhangi bir haklı neden olmaksızın feshetmek istemesi halinde ilgili paketin kalan dönemi de dahil o zamana kadar ödenen herhangi bir tutar Müşteri’ye iade edilmez.

8.6 Kullanıcının hesabının 3 (üç) ay boyunca pasif olması halinde eŞirket işbu sözleşme’yi feshedebilecektir.

8.7 Kullanıcı(lar) hesabının yasal nedenlerle engellenmiş olmadığı ve sözleşme’nin feshedildiği hallerde eŞirket içerik’e 1 (bir) ay boyunca salt okunur erişim sağlayacaktır.

8.8 eŞirket, işbu Sözleşme yürürlükte olduğu müddetçe İçerik’i veritabanlarında saklama hakkına sahiptir. Kullanıcının üyelik döneminin veya işbu sözleşme’nin sona ermesini takip eden 1 (bir) ay içinde kullanıcı İçerik’i ücret ödemeksizin alabilecektir. Şirket, bu sürenin sona ermesinden sonra iletilen söz konusu talepler için ücret talep edebilecektir. İlgili ücretler uygulama kapsamında belirtilecektir.

8.9 Muhasebe Hizmetleri Sözleşmesi kapsamında meydana gelen herhangi bir durum veya ihlal bu Sözleşme’nin ihlal edildiği şeklinde yorumlanamaz ve bu Sözleşme’nin ihlaline sebebiyet vermez. Bu durumda Kullanıcı(lar) eŞirket ile site üzerinde belirtilengüncel iletişim kanalları ile iletişime geçecek ve eŞirket söz konusu durumun çözümü için elinden gelen gayreti sarf edecektir. Ancak her şartta Muhasebe Hizmetleri Sözleşmesi ve hükümleri bu Sözleşme’den ayrı ve bağımsızdır.

8.10 Sebebi fark etmeksizin, bu Sözleşme’nin sona ermesi halinde, Muhasebe Hizmetleri Sözleşmesi’nin eŞirket dışındaki üçüncü kişi iş ortağıyla akdedilmiş olması durumunda Kullanıcı(lar) işbu Muhasebe Hizmetleri Sözleşmesi’ni de sona erdirecektir.

8.11 Kullanıcı(lar),Muhasebe Hizmetleri’ni sunan üçüncü kişi iş ortağının eŞirket ile olan iş birliği sözleşmesinin sona ermesi halinde, Kullanıcı(lar) ile iş ortakları arasındaki Muhasebe Hizmetleri Sözleşmesi eŞirket’in uygun gördüğü başka bir Muhasebe Hizmetleri sunan üçüncü kişiye devredilecektir. Kullanıcı(lar), bu durumda eŞirket’in uygun gördüğü kişilere Muhasebe Hizmetleri Sözleşmesi’nin devredilmesi için ilgili sözleşme devirlerini gerçekleştireceğini, bu süreçte eŞriket’in talimat ve yönlendirmeleri doğrultusunda hareket edeceğini ve ilgili belge/formları gecikmeksizin akdedeceğini, iş ortaklarına yapılması gereken bildirimleri eŞirket ile işbirliği içerisinde gerçekleştireceğini kabul ve beyan eder.

9- MUHTELİF HÜKÜMLER

9.1 İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün veya sözleşmede yer alan herhangi bir ifadenin geçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulanamazlığı, Sözleşme’nin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü ve geçerliliğini etkilemeyecektir.

9.2 İşbu Sözleşme ekleri ile bir bütündür. Sözleşme ile ekleri arasında herhangi bir çelişki olması halinde, ilgili eklerde yer alan hükümler geçerli olacaktır.

9.3 Kullanıcı ile kayıt olurken bildirdikleri e-mail vasıtasıyla veya sitede yer alan genel bilgilendirme aracılığıyla iletişim kurulacaktır. E-mail ile yapılan iletişim yazılı iletişimin yerini tutar. E-mail adresini güncel tutmak ve siteyi bilgilendirmeler için düzenli kontrol etmek kullanıcının sorumluluğundadır.

9.4 İşbu Sözleşme ve eklerinden kaynaklı uyuşmazlıklarda İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri geçerli olacaktır.

9.5 İşbu Sözleşme ve ekleri kapsamında eŞirket’in ticari defter ve kayıtları, bilgisayar kayıtları ile Taraflar’ca düzenlenecek 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu kapsamındaki her türlü belge, tutanak, rapor, makbuz, fakslar ve fakslara ait kayıtlar, e-posta ve benzeri evraklar idari veya adli yargı organları nezdinde aksi ileri sürülemez kesin delil sözleşmesi niteliğindedir.

9.6 Taraflar herhangi bir adres değişikliğinde, bu değişiklik diğer Taraf’a gecikmeksizin yazılı veya e-posta yoluyla bildirilecektir, eŞirket Site’de ilan ederek veya İletişim bölümündeki bilgilerini güncelleyerek de ilgili bildirimi gerçekleştirebilir. Aksi halde bu Sözleşme’de yazılı adreslere yapılacak tebligatlar usulüne uygun olarak yapılmış sayılacaktır. Adres değişikliklerinin zamanında bildirilmemesinden doğacak her türlü sorumluluk, bildirimi yapmayan Taraf’a ait olacaktır.

9.7 İşbu Sözleşme’de veya Platformdaki hizmetler için eŞirket ya da İş Ortakları ile akdedilecek sözleşmelerde yer alan özel sorumluluk hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Kullanıcı(lar) platform üzerinden gerçekleştirdiği iş ve işlemlerin hukuka uygun olacağını ve hukuka aykırı her türlü iş/işlem sonucunda doğan zarardan münhasıran sorumlu olacağını kabul eder.

10- MÜCBİR SEBEPLER

Taraflarca Sözleşme’nin kurulduğu sırada öngörülemeyen, bu Sözleşme’den doğan yükümlülüklerin ifasını kısmen veya tamamen ortadan kaldıran doğal afetler, savaş, iç savaş, seferberlik, yangın, infilak, ayaklanma, terör, siber saldırı, uzun süreli ve genel kapsamlı elektrik

kesintisi, sitelerin bağlı olduğu IP adreslerine ve ad server sistemlerine erişimin engellenmesi kararı verilmesi, mevzuat değişikliği gibi tarafların kontrolü haricinde zuhur eden haller, mücbir sebep sayılır. Bu maddede sayılan ve bu maddede yer almamakla birlikte hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, eŞirket bu Sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu değildir. Mücbir sebep hallerinde; gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Kullanıcı(lar) tarafından eŞirket’den herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir.

. Mücbir halin 90 (doksan) günden fazla sürmesi halinde diğer Taraf mücbir sebepten etkilenen Taraf’a Türk Ticaret Kanunu’nun 18(3)üncü maddesi uyarınca bir bildirimde bulunmak kaydıyla Sözleşme’yi feshetme hakkına sahiptir.

11- TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ

eŞirket, Kullanıcı(lar)’ın kendisiyle paylaştığı cep telefonu numarası, elektronik posta adresi dahil Kullanıcı(lar)’ın iletişim bilgileri üzerinden Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve 15 Temmuz 2015 tarihli 29417 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik kapsamında eŞirket tarafından veyahut eŞirket’in iş ortakları tarafından, Site’de veya Site dışında sunulan ürünler ve hizmetlere ilişkin, telefon, çağrı merkezleri, otomatik arama makineleri, akıllı ses kaydedici sistemler, elektronik posta, kısa mesaj hizmeti gibi vasıtalar kullanılarak elektronik ortamda gerçekleştirilen ve ticari amaçlarla gönderilen veri, ses ve görüntü içerikli her türlü ticari elektronik ileti ile yapılacak tüm tanıtım, kampanya ve bilgilendirme mesajı gönderebilir.

Kullanıcı(lar) bu kapsamda kendisiyle iletişime geçilmesine izin vermektedir. Kullanıcı(lar), kendisiyle bu kapsamda iletişime geçilmesini istememesi halinde, eŞirket ile iletişime geçmelidir

Gizlilik Sözleşmesi

İşbu Gizlilik Politikası, eŞirket ile Kullanıcı Sözleşmesi’ni akdetmiş olan tarafların (“Kullanıcı(lar)”) esirket.com üzerinde yer alan Site’de (“Platform”) kullanımları sırasında EŞİRKET TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKET’i (“Şirket”) ile paylaştıkları bilgi ve belgelerin kullanılmasına ilişkin hükümleri düzenlemektedir. Gizlilik Politikası, Kullanıcı ile akdedilen Kullanıcı Sözleşmesi’nin eki ve ayrılmaz bir parçası niteliğindedir.

Kullanıcı tarafından Site’ye yüklenen İçerik Kullanıcı’nın mülkiyetindedir. Şirket, bu İçerik’i Kullanıcı’nın önceden onayını almaksızın açıklamayacak veya satmayacaktır.

Şirket, Site üzerinden kendisine elektronik ortamdan iletilen İçerikleri’i Kullanıcılar ile yaptığı Kullanıcı Sözleşmesi ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında üçüncü kişilere açıklamayacaktır. Bu kapsamda Şirket, İçerikler’i kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.

Kullanıcı’nın Şirket’e onay vermesi halinde ödeme işlemleri, fatura kesimi ve işlenmesi, banka entegrasyonu, sanal ofis tahsisi, Kullanıcı’nın erişimine izin verdiği üçüncü kişi uygulamaları ve doğrudan pazarlama gibi amaçlarla Kulllanıcı’nın verdiği onay çerçevesinde İçerikler işlenebilir, saklanabilir ve Şirket ile ortakları tarafından Kullanıcı’nın talep ettiği hizmetleri sağlamak üzere üçüncü kişilere devredilebilir.

Şirket, İçerikler’i fatura gönderilmesi, ödeme bilgilerinin paylaşılması gibi talep edilen hizmetlerin sağlanması amacıyla diğer kullanıcılara açıklayabilecektir. Kullanıcı’nın diğer kullanıcıya ait İçerikler’i kullanmak istemesi halinde ilgili kullanıcıdan onay alacak ve İçerikler’i alınan bu onay kapsamında kullanacaktır.

Kişisel bilgiler Kullanıcı ile temas kurmak veya Kullanıcı’nın Site’deki tecrübesini iyileştirmek (hizmetlere ilişkin bakım ve destek, mevcut hizmetlerin geliştirilmesi, yeni hizmetler oluşturulması ve kişiye özel hizmetler sunulması gibi) amacıyla kullanılabileceği gibi veri tabanı oluşturma, üyeliklerin sürdürülmesi ve Şirket’in hizmetlerinin Kullanıcı’ya sağlanması için gerekli olan diğer faaliyetleri gerçekleştirme amacıyla da işleyebilecek, saklayabilecek ve üçüncü kişilere aktarabilecektir.

Şirket, Kullanıcı’nın Site üzerinde gerçekleştirdiği kullanım ve işlem bilgilerini anonim hale getirerek; istatistiki değerlendirmelerde, performans değerlendirmelerinde, Şirket ve iş ortaklarının pazarlama kampanyalarında ve bağış kampanyalarında, yıllık rapor ve benzeri raporlarda kullanmak üzere bu amaçların gerçekleştirilmesi için gereken sürede saklayabilir, işleyebilir ve iş ortaklarına iletebilir.

Site üzerinden düzenlenebilecek olan periyodik veya periyodik olmayan anketlere cevap veren ve kişisel bilgilerinin işlenmesi konusunda rıza gösteren Kullanıcılar’dan talep edilen bilgiler, Şirket tarafından bu kişilere doğrudan pazarlama yapmak, istatistiki analiz yapmak ve veri tabanı oluşturmak amacıyla kullanılabilecektir.

Şirket ayrıca, aşağıdaki koşulların varlığı halinde Kullanıcı’ya ait bilgileri üçüncü kişilerle paylaşabilecektir:

Kullanıcı Sözleşmesi kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi için ilgili ifşanın zorunlu olması,

Yetkili idari ve adli bir kurum tarafından ilgili mevzuat doğrultusunda usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütümü amacıyla kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi,

Kullanıcıların hakları veya güvenliklerini korumak için bilgi vermenin gerekli olması.

Sistemle ilgili teknik sorunların tanımlanması ve çözülmesi için, Şirket gereken hallerde kullanıcıların IP adresini tespit etmek ve kullanmak durumunda kalabilir. IP adresleri, ayrıca kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir.

Şirket, yukarıda anılan amaçlarla ilgili verileri Kullanıcı’nın ikamet ettiği ülke dışında dünyanın herhangi bir yerinde bulunan sunucularına (sunucular kendisine, bağlı şirketlerine veya alt yüklenicilerine ait olabilir) aktarma hakkına sahiptir.

Site üzerinden başka site ve uygulamalara link verilmesi mümkün olup, Şirket’in bu site ve uygulamaların gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

Şirket, işbu Gizlilik Politikası hükümlerini dilediği zaman Site’de yayımlamak suretiyle değiştirebilir. Şirket’in değişiklik yaptığı Gizlilik Politikası hükümleri Site’de yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.

Kişisel Verilerin Korunması

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında DD Dİjital Dönüşüm Ticaret Limited Şirketi (“eŞirket” ve “Şirket”) olarak, kişisel verilerin yasalara uygun olarak işlenmesi ve korunması en mühim önceliklerimiz arasındadır. Tüm planlama ve iş faaliyetlerimizde de aynı önceliği takip etmekteyiz. Bu çerçevede Kanun’un 10. maddesi gereğince sizleri aydınlatmak; kişisel verilerin işlenmesi ve korunması kapsamında uygulayacağımız bütün idari ve teknik tedbirleri bildirmek amacıyla işbu Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası’nı (“Politika”) sizlerin bilgisine sunarız.

3.1. İşlediğimiz Kişisel Veriler

İşbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen kişisel veri işleme amaçlarımızı gerçekleştirebilemk amacıyla, aşağıdaki kişisel verilerini işliyoruz:

· Ad, soyad, T.C. Kimlik numarası, kimlik belgesinde yer alan diğer bilgiler, ehliyet fotokopisinde yer alan bilgiler dahil kimlik bilgileriniz;

· E-posta, telefon numarası, cep telefonu, ev ve işyeri adresi dahil iletişim bilgileriniz;

· Aile ve yakınlarınız ile ilgili bilgiler;

· Mobil uygulama veya internet sitesi ziyaretiniz üzerinden konum bilgileriniz,

· Özlük bilgileriniz;

· Hukuki işlem bilgileriniz;

· Müşteri işlem bilgileriniz;

· Ziyaretçi giriş ve çıkış kayıtları dahil fiziksel mekan güvenliği bilgileriniz;

· IP adresi ve internet sitesi giriş çıkış bilgileri dahil işlem güvenliği bilgileriniz;

· Risk yönetimi bilgileriniz;

· Banka kartı ve kredi kartı bilgileriniz dahil finansal bilgileriniz;

· CVleriniz ve özgeçmiş bilgileriniz dahil mesleki deneyim bilgileriniz;

· Kullanım alışkanlıklarınız ve geçmiş ürün/hizmet alımı bilgileriniz dahil pazarlama bilgileriniz;

· Görsel ve işitsel verileriniz,

· CV’lerinizde yer alan dernek ve vakıf üyeliği bilgileriniz,

· Ehliyet fotokopilerinde yer alan kan grubu bilgileriniz.

3.2. Kişisel Veri İşleme Amaçlarımız

Kişisel verilerinizi, aşağıdaki amaçlar ile sınırlı olarak işliyoruz:

· Ürün ve/veya hizmetlerimizin sunulabilmesi ve satış süreçlerinin yürütülmesi,

· Ürün ve/veya hizmet alım süreçlerinin yürütülmesi,

· İhtiyaçlarınız ve talepleriniz doğrultusunda ürün ve hizmetlerimizin güncellenmesi, özelleştirilmesi ve geliştirilmesi,

· Ürün ve hizmetlerimizdeki problemlerin çözülmesi, hata, sorun ve bugların tespit edilmesi ve bunların giderilmesi,

· Yeni ürün veya hizmetlerimiz, mevcut ürün veya hizmetlerimizdeki değişiklikler ile kampanyalarımız ve promosyonlarımız hakkında sizlerin bilgilendirilmesi,

· Ürün ve hizmetlerimiz hakkında size gerekli eğitimlerin ve bilgilendirmelerin verilebilmesi, programlarımızın nasıl kullanılacağının izah edilmesi, Akademikro eğitimlerinin verilebilmesi,

· Müşteri ilişkileri süreçlerinin yürütülmesi,

· Çağrı merkezi ve uzaktan destek hizmetlerinin sağlanması,

· İnternet sitesi üyelik işlemlerinin gerçekleştirilmesi,

· İnternet sitelerimizde ziyaretçilerimizin tecrübesini iyileştirmek, talep ve sorunları tespit etmek ve aramalarını hızlı sonuçlandırmak amacıyla çerezlerin yönetilmesi. (Daha detaylı bilgi için Çerez Politikamıza bakabilirsiniz)

· Ürün demolarının sağlanması,

· E-fatura, e-arşiv, e-irsaliye, e-mutabakat, e-müstahsil, e-z (z raporu) başvurularının alınması ve e-defter hizmeti verilmesi,

· Ticari faaliyetlerimizi yürütmeye devam etmek amacıyla iletişim bilgilerinizin güncellenmesi ve bu güncel bilgilerinizin ilgili kurumlarımız, şirketlerimiz, yüklenicilerimiz ve/veya tedarikçilerimize sağlanması,

· İş süreçlerinizi analiz ederek, ürün ve hizmetlerimizin süreçlerinize uygun olarak hale getirilmesi ve önerileriniz, istekleriniz ya da raporlarımız doğrultusunda iyileştirilmesi, tarafınızca yapılan herhangi bir şikayetin incelenmesi ve yanıtlanması,

· Yanlış ödeme yapanlara ödemenin iadesi işlemlerinin yürütülmesi,

· Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi,

· Sosyal medya ve iletişim süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi,

· Pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi,

· Cari kaydının açılması ve kaydının güncellenmesi ve müşteri ve iş ortaklarının nevi, unvan ve tür değişikliğinin yapılması,

· İş ortağı memnuniyetinin sorgulanması,

· İş faaliyetlerimizin yönetilmesi, yürütülmesi ve denetlenmesi, iş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi,

· Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,

· Bina ve tesislerimizin fiziksel mekan güvenliğinin sağlanması ve ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibinin sağlanması,

· Yazılımlarımızın ve sistemlerimizin güvenliğinin sağlanması ve bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,

· Çalışanlarımızın yakınları için yan haklar ve menfaatler sağlanması,

· Çalışan adaylarının iş başvurularının değerlendirilmesi, mülakatların ve görüşmelerin yapılması, özgeçmişlerinde referans olarak gösterdikleri kişiler ile iletişime geçilmesi,

· Şirket satın alımıyla ilgili süreçlerin yürütülmesi,

· Yasal mevzuatlara uyum sağlanmak ve hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi.

3.3. Kişisel Verileri Toplama Yöntemimiz

Kişisel verilerinizi, aşağıda belirtilen otomatik ve otomatik olmayan kanallar üzerinden topluyoruz:

· CCTV (Kapalı Devre Kamera Kayıtları),

· Çerezler (Cookies) ve benzer takip teknolojileri,

· Matbu ve elektronik form,

· Posta, kargo ya da kurye hizmetleri,

· Uzaktan erişim sağlayan programlar,

· İş ortaklarımız,

· Hizmet aldığımız firmalar,

· Diğer fiziki ve elektronik ortamlar,

· Web sitemize giriş yapmanız, web sitemize üye olmanız veya site içerisindeki formları doldurmanız suretiyle toplanmaktadır.

3.4. İşlemeye Yönelik Hukuki Sebeplerimiz

Kişisel verilerinizi, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen işleme şartları dahilinde işliyoruz.

3.5. Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kişisel verilerinizi Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen işleme şartları dahilinde, yukarıda belirttiğimiz amaçlar ile sınırlı olarak çalışanlarımız, iş ortaklarımız, hissedarlarımız, tedarikçilerimiz, şirket temsilcisi ve hukuken yetkili vekillerimiz ve hukuken yetkili kamu/özel kurum ve kuruluşlarına aktarabiliyoruz.

3.6. Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız

Kanun’un 11. maddesi uyarınca kişisel verilerinize ilişkin aşağıdaki haklara sahipsiniz:

· Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

· Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

· Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

· Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

· Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

· 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

· İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

· Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme.

Çerez (Cookie) Politikası

4. Çerez ("Cookie") Politikası

İnternet sitemizden en verimli şekilde faydalanabilmeniz ve kullanıcı deneyiminizi geliştirebilmek için Cookie kullanıyoruz. Cookie kullanılmasını tercih etmezseniz tarayıcınızın ayarlarından Cookieleri silebilir ya da engelleyebilirsiniz. Ancak bunun internet sitemizi kullanımınızı etkileyebileceğini hatırlatmak isteriz. Tarayıcınızdan Cookie ayarlarınızı değiştirmediğiniz sürece bu sitede Cookie kullanımını kabul ettiğinizi varsayacağız.

4.1. Cookie Nedir ve Neden Kullanılmaktadır?

Cookieler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır.

İnternet Sitemizde Cookie kullanılmasının başlıca amaçları aşağıda sıralanmaktadır:

– İnternet sitesinin işlevselliğini ve performansını arttırmak yoluyla sizlere sunulan hizmetleri geliştirmek,
– İnternet sitesini iyileştirmek ve internet sitesi üzerinden yeni özellikler sunmak ve sunulan özellikleri sizlerin tercihlerine göre kişiselleştirmek;
– İnternet sitesinin, sizin ve şirketimizin hukuki ve ticari güvenliğinin teminini sağlamak.

Oturum Cookieleri(Session Cookies) Oturum Cookieleri ziyaretçilerimizin İnternet Sitesini ziyaretleri süresince kullanılan, tarayıcı kapatıldıktan sonra silinen geçici Cookielerdir.Bu tür Cookielerin kullanılmasının temel amacı ziyaretiniz süresince İnternet Sitesinin düzgün bir biçimde çalışmasının teminini sağlamaktır.Örneğin; birden fazla sayfadan oluşan çevrimiçi formları doldurmanızın sağlanmaktadır.
Kalıcı Cookieler(Persistent Cookies) Kalıcı Cookieler İnternet Sitesinin işlevselliğini artırmak, ziyaretçilerimize daha hızlı ve iyi bir hizmet sunmak amacıyla kullanılan Cookie türleridir.Bu tür Cookieler tercihlerinizi hatırlamak için kullanılır ve tarayıcılar vasıtasıyla cihazınızda depolanır.Kalıcı Cookielerin bazı türleri; İnternet Sitesini kullanım amacınız gibi hususlar göz önünde bulundurarak sizlere özel öneriler sunulması için kullanılabilmektedir.Kalıcı Cookieler sayesinde İnternet Sitemizi aynı cihazla tekrardan ziyaret etmeniz durumunda, cihazınızda İnternet Sitemiz tarafından oluşturulmuş bir Cookie olup olmadığı kontrol edilir ve var ise, sizin siteyi daha önce ziyaret ettiğiniz anlaşılır ve size iletilecek içerik bu doğrultuda belirlenir ve böylelikle sizlere daha iyi bir hizmet sunulur.

4.3. İnternet Sitemizde Kullanılan Cookieler
Teknik Cookieler (Technical Cookies) Teknik Cookieler ile internet sitesinin çalışmasının sağlanmakta, internet sitesinin çalışmayan sayfaları ve alanları tespit edilmektedir.
Otantikasyon Cookieleri (Authentication Cookies) Ziyaretçiler, şifrelerini kullanarak internet sitesine giriş yapmaları durumunda, bu tür Cookieler ile ziyaretçinin internet sitesinde ziyaret ettiği her bir sayfada site kullanıcısı olduğu belirlenerek, kullanıcının her sayfada şifresini yeniden girmesi önlenir.
Flash Cookieler (Flash Cookies) İnternet sitesinde yer alan görüntü veya ses içeriklerini etkinleştirmek için kullanılan Cookie türleridir.
Kişiselleştirme Cookieleri (Customization Cookies) Kullanıcıların tercihlerini farklı internet sitelerinin farklı sayfalarını ziyarette de hatırlamak için kullanılan Cookielerdir. Örneğin, seçmiş olduğunuz dil tercihinizin hatırlanması.
Analitik Cookieler (Analytical Cookies) Internet sitesini ziyaret edenlerin sayıları, internet sitesinde görüntülenen sayfaların tespiti, internet sitesi ziyaret saatleri, internet sitesi sayfaları kaydırma hareketleri gibi analitik sonuçların üretimini sağlayan Cookielerdir.

4.4. Cookielerin Kullanımı Veri Sahipleri Tarafından Engellenebilir mi?
Tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek Cookielere ilişkin tercihlerinizi kişiselleştirme imkanına sahipsiniz.
Adobe Analytics http://www.adobe.com/tr/privacy/opt-out.html
Google Adwords https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=tr
Google Analytics https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Google Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=tr
Internet Explorer https://support.microsoft.com/tr-tr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
MozillaFirefox https://support.mozilla.org/tr/kb/Çerez%20Yönetimi
Opera http://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/
Safari: https://support.apple.com/kb/ph19214?locale=tr_TR

İade Politikası

5.1. İptal Şekli İptal işlemi eŞirket sistemine girildikten hemen sonra işleme alınır. İlgili birimin onayı ile banka kuralları gereği aynı gün içinde (gün sonu yapılmadan) iptal edilir. İptal tutarı karta aynı gün yansıtılır.

5.2. İade Şekli
İade işlemi eŞirket sistemine girildikten hemen sonra işleme alınır. Fakat iade tutarı banka prosedürüne göre kredi kartına ortalama 7-12 iş günü içerisinde, debit karta ise yaklaşık 30 iş günü içerisinde yansıtılır. Taksitli ödemelerin iadesi banka tarafından karta taksit taksit yansıtılır.

Sisteme kayıtlı olduğunuz mail adresinden [email protected] e-posta adresimize mail atarak ya da destek talebi oluşturarak iptal / iade talebinizi iletebilirsiniz.

5.3. İptal/İade İşlemine Konu Olamayacak Hizmetler
Kullanıcı(lar) adına yapılan başvuruya istinaden Kamu SM hatası dışında, üretilen hiçbir Elektronik Mali Mühür Sertifika ücreti iade edilmez.

İş ortakları ile imzalanan sözleşmeden doğan haklarınız saklı kalmak üzere, Elektronik imza kişiye özel üretildiğinden iadesi söz konusu değildir.

Sözleşme’nin feshi Taraflar’ın fesih tarihine kadar doğmuş olan hak ve yükümlülüklerini ortadan kaldırmayacaktır. Sözleşme’nin feshi ile birlikte Kullanıcı(lar), o güne kadar doğmuş olan tüm ücret ve masraflardan sorumlu olup fesih tarihi itibariyle Site ve Platform’u kullanamayacaktır. Ön ödemeli üyeliklerin feshi halinde Kullanıcı(lar)’a para iadesi yapılmaz.

001-business